Start/resor     Ciceroner   Bildgalleri  

Priser/villkor/garantier/försäkringar m.m

  Kontakt    
Herodotos' resor
Res från: Stockholm, Göteborg, Oslo,       
Köpenhamn, Helsingfors m.fl. orter         
 
 
 
 

Våra ciceroner:

 
     
 

Arthur Aminoff
Arthur Aminoff, Årets antikhandlare 2012. Arthur driver den välrenommerade antikaffären Galerie Donner i Helsingfors. I sin verksamhet har han valt att specialisera sig på svenskt silver från stormaktstiden samt konst och antikviteter från främst 1700-talet och tidigt 1800-tal. Arthur är även en av de främsta kännarna av finländsk herrgårdskultur, en kunskap han gärna delar med sig av. Under 2012 var han med och producerade en uppmärksammad utställning om Helsingfors stora arkitekt, Carl Ludvig Engel. (Mer på www.galeriedonner.fi)

 
     
     
     
 

Johan Andrén

Johan Andrén började som poet med några diktsamlingar utgivna på förlagen Alba och Bonnier Alba. Sedan 1987 är han bosatt i Berlin. Under de senaste 20 åren har han främst varit verksam som producent av radiodokumentärer och hörspel (bl.a. för radioprogrammet
OBS (sverigesradio.se) i Sveriges Radio P1, Deutsche Welle och Deutschlandradio).
 
     
     
     
 

Margareta Attius Sohlman

Margareta Attius Sohlman är författare till en rad böcker inom det slavisk-ortodoxa området. Bland titlarna märks Slaviska världar, Bokstavens makt över slaviska själar, Stora oredans Ryssland - samtliga på Carlsson Bokförlag. Hon är också forskare och föreläsare i slavisk-ortodox kulturhistoria vid Uppsala universitet. Hon är troligen mest känd för sina specialkunskaper om ikoner och ikonografi. Hon skapade en minnesvärd ikonutställning i Umeå 1994 med tillhörande ikonkatalog, Ikoner från Novgorod till Ishavet (Raster Förlag). Genom åren har hon bedrivit en framgångsrik föreläsningsverksamhet, där hon presenterat ikonernas egen värld. År 2008 utkom boken Ikonernas värld: idéhistoria och dogmatik (Carlssons), som blev mycket uppmärksammad. Vidare har Margareta Attius Sohlman under flera års tid arrangerat och lett kulturresor till främst slaviska länder i ikonens tecken till bl.a. Ryssland, Bulgarien, Balkan, Armenien, Georgien.

 
     
     
     
 

Edward Blom

Edward Blom är kulturhistoriker, gastronom, kokboksförfattare, radio- och tv-profil. Under de senaste tio åren har Blom med sin humor och sitt stora kunnande förmedlat mat- och dryckeshistoria i radioprogram som Meny och P1:s Spanarna och i tv-program som TV4 Nyhetsmorgon, Edward Bloms gästabud och Edward Bloms Stockholm. Han är stående gäst i Filip och Fredriks Breaking News i TV 5. Han har skrivit flera böcker, så vitt skilda som Den svenska handelns historia och kokboken Allting gott och alldeles för mycket, som utkom 2013.
 
     
     
     
 

Vassilis Bolonassos
Grekisk-svensk radiojournalist, född och uppvuxen i Grekland, bor i Sverige sedan 1968. 1987 knöts han till P2-redaktionen och började producera musikprogram, men också barn och ungdomsprogram för TV. Åren 1999-2012 producerade han varje söndagsmorgon programmet ”Alltid på en söndag”, med äldre - "tidig" - klassisk musik, som han själv presenterade. Han har också varit regelbundet återkommande svensk presentatör i det av BBC för Europeiska radiounionen producerade programmet ”Euroclassic Notturno” med klassisk musik som sänds samtidigt över hela Europa.

 
     
     
     
 

Tor Cederman

Som frilansande scenograf, formgivare och konstnär har Tor Cederman varit verksam sedan slutet av 1980-talet. Mångsidighet har blivit ett signum. Ett spännande uppdrag var att gestalta en stor utställning till Rigas 800-jubileum 2001. Ola Olsson var projektledare för Sveriges deltagande i invigningen. Förra året gjorde Tor formgivningen till jubileumsutställningen om Gustaf Fröding på Alsters herrgård i Karlstad. En utställning om manliga baddräkter skall stå klar på Nordiska Museet i januari. Den intresserade kan studera Tor Cedermans konstärliga bana på hans hemsida www.torcederman.se.
 
     
     
     
 

Catharina De Geer
Mitt namn är Catharina De Geer och under mina 17 år i resebranchen har jag arbetat med individuella resenärer, rundresor, gruppresor, konferens resor och grupparrangemang. Efter 13 år i Afrika där jag drev eget safari företag flyttade jag till New York år 2007 och är sedan dess bosatt på Manhattan i New York City. Jag arrangerar resor, utflykter, transfers - är även en ”licensed NYC Tourguide” och hjälper er gärna med arrangemang till denna fantastiska stad som har ett enormt utbud för resenärer i alla åldrar. Välkomna till New York City!
 
     
     
     

 

 Gösta Gierow

1931-2011
in memoriam

Efter studier i Bromma läroverk kände han driften att bli konstnär. Med några likasinnade kamrater reste han till Grekland för att måla och studera konst. Efter akademitidens slut 1962 blev han snabbt etablerad i konstlivet och uppmärksammad i pressen. Han har haft flera stora utställningar, både separat och tillsammans med sin Marylyn. Båda är representerade i större konstmuseer i Sverige och utlandet.

Redan under vår akademitid fängslades jag av hans egenartade och ibland bisarra bildvärld, som skildrade ruiner och förgängelse, ett tema han konsekvent följt genom åren, kanske inspirerad av hans lidelsefulla kärlek till Medelhavet med dess kulturers uppgång och fall. Hans stora förebilder var antikens och renässansens mästare.

Gösta har utfört ett antal offentliga utsmyckningar bl a på Biologiska Museet i Uppsala och på St Görans Sjukhus i Stockholm. Två centrala konstprojekt blev utställningen med skrämmande vackra bilder om Venedigs förfall, på Konstnärshuset i början av 1970-talet och Trähus i Tallinn ett konst- och bokprojekt i mitten av 2000-talet, vilket skildrade Tallinns hotade äldre trähusbebyggelse.

På Konstakademiens etsarskola 1957 lärde vi känna varandra. Vi hade gemensamma intressen, blev goda vänner och sökte möjligheter att visa vår grafik. 1964 träffades vi, nio grafiker, och bildade den s k IX-Gruppen, vilket gjorde det lättare ör oss att nå ut med vår konst såväl hemma som utomlands.

Gösta med sin verbala briljans, blev ofta den självklara medelpunkten i ett sällskap. Hans bitande repliker kunde ibland verka skrämmande, men de mildrades av hans värme och humor. Klippan i hans liv har varit Marylyn med sin inre styrka och praktiska begåvning. Vår vänskap har varat i över 50 år, berikat våra liv och fortsätter till vår glädje även i nästa generation.

Alf Olsson
DN, 26 september 2011

 
     
     
     
 

Thomas Gustafsson
Thomas Gustafsson, journalist och hispanist, är expert på den spansktalande världen och författare till ett tiotal fackböcker om Spanien, Kuba och Latinamerika. Thomas Gustafsson har under många år varit verksam som Sveriges ende ackrediterade utrikeskorrespondent i Madrid. Hans fackböcker om Spanien och Iberoamerikas historia, politik och samhälle räknas i dag som referensverk inom sina ämnesområden. Kuba är också ett prioriterat bevakningsområde och efter att ha följt utvecklingen på den karibiska ön sedan 1980-talet räknas Thomas Gustafsson i dag som Sveriges främste oberoende Kubakännare. Hans stora fackbok om Kuba är ett referensverk och har utkommit i fyra utgåvor. I Sverige har Thomas Gustafsson bland annat varit knuten till Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sydsvenskan. Han medverkar regelbundet i tv och radio och är en uppskattad föreläsare.
Läs mer om Thomas Gustafsson på www.tg-media.se

 
     
     
     
 

Peter Handberg

Peter Handberg är författare och översättare och har en av våra dagars mest stilsäkra pennor. Handberg tilldelades 2010 Svenska Akademiens Axel Hirsch pris samt Lotten von Kraemers pris som delas ut av Samfundet De Nio. Under de senaste åren har han givit ut flera omtalade böcker som Undergångens skuggor, Kärleksgraven och Berlinboken Släpp ingen levande förbi I januari 2012 utkom Handberg med sin senaste bok romanen Skuggor på Natur och Kultur.
 
     
     
     
 

Annelie Jakobsson
Annelie Jakobsson har växt upp på 1950-talet i Argentina – i Buenos Aires och i kuststaden Villa Gesell. Hon kan sitt forna hemland och hon kommer att visa oss det bästa av vad den här delen av landet har att erbjuda. Annelie har arrangerat och lett flertalet resor till Argentina och Peru.
 
     
     
 

Thomas Kjellgren
Vår specialciceron Thomas Kjellgren, chef för Kristianstad konsthall har under de senaste 20 åren regelbundet rest runt i Litauen och i en rad artiklar skildrat landet och dess kultur. Han har även genomfört flera kulturutbyten mellan svensk och litauisk konst och litteratur. Thomas är konsthistoriker och poet, sedan 1978 kritiker i dagspressen. Redaktör i tidskrifter som Kalejdoskop, GrafikNytt och Konstperspektiv. Författare till flera böcker om konst och litteratur, senast ”
Platser/Synfält” Meteor bokförlag 2010. Tidigare intendent vid Grafikens Hus i Mariefred. Har producerat ett flertal utställningar, bl. a om Särlingar i konsten, japansk och kinesisk nutidskonst. Ansvarig för Grafiktriennalen XII på Konstakademien i Stockholm. Flitig föredragshållare - om bl. a Rembrandts, Caravaggios och Goyas konst.
 
     
     
 

Jan Peder Lamm
Vår specialciceron, docent Jan Peder Lamm, redaktör på Fornvännen och tidigare mångårig chef för forskningsavdelnigen på Historiska museet. Han är en av de främsta experterna på Skandinavisk vikingatid. Lamm började sin akademiska bana som sekreterare till Birger Nerman i Svenska Fornminnesföreningen på 1960-talet. Under de senaste åren har han bl a varit sysselsatt med att slutföra Nermans grävrapporter från Baltikum.
 
     
     
 

Hans Lepp
Hans Lepp är svensk museiman och diplomat, kulturråd vid Svenska Institutet, sedan 1994. Mellan 1998-2006 var han ansvarig för kultursamarbetet med länderna i Central- och Östeuropa.
Hans har även varit kulturattaché vid svenska ambassaden i Tallinn, Estland och koordinerade Sveriges stöd till integrationen av den icke estnisktalande befolkningen i Estland. Tidigare var han förste intendent vid Kungliga Husgerådskammaren på Stockholms slott och förste intendent på Hallwylska museet, Stockholm. Hans Lepp har skrivit ett antal artiklar och böcker om svensk-estniska kulturförbindelser, men också om grevinnan Wilhelmina von Hallwyl och Ellen Roosval von Hallwyl. Han har även medverkat i flera av Husgerådskammarens skrifter.
 
     
     
 

Jonathan Lindström
Jonathan Lindström är prisbelönt vetenskapsförfattare och arkeolog. Jonathan har ägnat sig åt forntida världsbilder och religion och har skrivit kritikerrosade faktaböcker om arkeologi, medvetandefilosofi, evolution och kosmologi. År 2007 utsågs han av föreningen Vetenskap och Folkbildning till "Årets folkbildare". Som arkeolog har Jonathan varit verksam bl a på Historiska museet och Stockholms läns museum. Under många år har han forskat kring den estlandssvenska historien och då främst Ormsö varifrån hans släkt kommer.
Information om hans böcker finns på Norstedts.se

 
     
     
 

Helmer Lång

Helmer Lång är docent i litteraturvetenskap. År 1966 disputerade han på avhandlingen
Kolingen och hans fäder. Dessförinnan hade han givit ut biografin Den unge Albert Engström. Han har författat ett stort antal artiklar och essäer om bl.a. Albert Engström, Fritjof Nilsson Piraten, Carl Michael Bellman, Hjalmar Bergman samt franska författare som Villon och Rembaud. Helmer var en av de första medlemmarna i Albert Engströmsällskapet, numera hedersledamot och en av de första mottagarna av Albert Engströmpriset. År 1981 tog han initiativet till och var en av stiftarna av Skånska Akademien. Han var även en av stiftarna av Piratensällskapet, där han utgav 15 årsböcker.
 
     
     
 

David Nessle

David Nessle har varit verksam som serietecknare och skribent i tjugofem år och gett ut fyra seriealbum – nu senast
Den maskerade proggarens stora röda. Han tilldelades Svenska Serieakademins Adamsonstatyett som bästa svenska serietecknare år 2005.
David Nessles blogg
 
     
     
 

Louise Ohlsén
Louise Ohlsén är frilansöversättare och bor i Paris sedan cirka fem år tillbaka efter en rad år av tur och returresor mellan Stockholm och Paris. Översättaruppdragen är varierande med allt från nyhetsartiklar och bruksanvisningar till filmdokumentärer och romaner.
 
     
     
 


Foto: Sara Appelgren.

Pierre Schori
Pierre Schori var Sveriges FN-ambassadör 2000–2004 under en av de mest omskakande perioderna i världsorganisationens historia. Schori var Olof Palmes medarbetare i internationella frågor, han har varit kabinettssekreterare i UD, biståndsminister, ledamot av riksdagen och Europaparlamentet, gästprofessor i New York och chef för FN:s fredsbevarande operation i Elfenbenskusten 2005–2007. Leopard förlag har utgivit Draksåddens år (2009), Vägen ut ur Afghanistan (2010) samt Elfenbenskusten. En utmaning för FN och Afrika (2011), skriven tillsammans med hans hustru Maud Edgren-Schori.

 
     
     
 

Ludvig Rasmusson
Ludvig Rasmusson är journalist och har skrivit tjugofem böcker, bland dem en guidebok om Paris, "
Rasmussons Paris", en kokbok tillsammans med kocken Roland Persson, tre böcker tillsammans med konstnären Jockum Nordström, en bok om framtidsforskning, flera böcker om jazz, rock, blues och ljud, kåseriböcker, "Fyrtiotalisterna" ,där han för övrigt lanserade begreppet fyrtiotalister, en bok om åldersdiskriminering och en bok om pedagogik, "Det krokiga lärandet". Han har haft konstgalleri och varit musikkritiker i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och varit fast kolumnist i flera tidningar. Han kåserar i P1:s söndagsmagasin Godmorgon Världen och har hållit föredrag i de flesta svenska städer. Han har fru och tre barn och tre barnbarn och två lagottohundar, har sprungit Stockholm Maraton och är hedersdoktor vid Stockholms universitet. På senare år har Ludvig Rasmusson lett en rad resor i Paris och Stockholms skärgård. Ända sedan barndomen har han tillbringat somrarna på olika öar i skärgården, från Singö i norr till Muskö i söder där han numera har ett sommarhus. I två omgångar har han hyrt lägenheter i Paris och har besökt staden otaliga gånger sedan han kom dit som tonåring på femtiotalet. 
 
     
     
 

Carl Rüster
Carl Rüster är tolk, översättare och frilansjournalist som i 15 år arbetat med Prag som bas. Carl är verksam i Prag och har tjänstgjort som tolk bl.a. för de tjeckiska premiärministrarna Zeman och Špidla samt för det tjeckiska fotbollslandslaget och han har också arbetat för de flesta stora svenska dagstidningar samt Sveriges Radio. Driver sajten Tjeckisk öl:
(tjeckiskol.eu) och är den ende svensk som besökt alla tjeckiska industribryggerier.

 
     
     

 

 Roland Sandberg

Roland Sandberg har gjort en lång karriär vid länsstyrelserna i Jönköpings, Kristianstads och Sörmlands län. Han har bl a varit försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Jönköpings län 1986 – 1996. Som major i reserven vid Norra Smålands regemente i Eksjö har Sandberg genomfört ett stort antal krigsförbandsövningar varav flera som bataljonschef. Han har även tjänstgjort vid FN-förband.

1973 i samband med Norra Smålands Regementes 350-års jubileum grundade Roland Smålands Karoliner en av Europas idag främsta militärkulturhistoriska föreningar. Sedan grundandet har Smålands karoliner uppträtt i 14 länder. Föreningen har medverkat vid flera statsceremoniella sammanhang och jubileer i Sverige och utlandet som 300-årsminnet av slaget vid Narva år 2000 och Rigas 800-års jubileum år 2001. Roland är en flitigt anlitad expert på karolinsk krigföring av statliga kulturinstitutioner, filmproduktionsbolag mf. Den 3:e september i år utkom Sandberg också med boken Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget.
 
     
     
 


Staffan Skott
Sten Staffan Skott, svensk författare och översättare med inriktning på Rysslands och Sovjetunionens historia. Skott är Sveriges mest anlitade översättare av rysk dramatik, och har bland annat översatt Anton Tjechovs samlade verk, Gogols Revisorn och ett fyrtiotal andra pjäser. Hans verk har översatts till norska, finska, estniska, polska och ryska (en bok om dynastin Romanov, tre upplagor). Han har också skrivit standardverket Tidens cykelbok (fyra upplagor). I februari 2009 tilldelades han Samfundet De Nios Översättarpris.

 
     
 

Nils Petter Sundgren

Jag har varit filmkritiker sedan 1960, då jag började skriva i Veckojournalen. 1963 blev jag filmkommentator, först för SVT, sedan i TV 4. Under de senaste femtio åren har jag gjort många filmresor världen runt, inte bara till filmfestivaler. Den som vill läsa mer om mitt liv kan göra det i självbiografin Mitt liv med film som kom ut 2010.
 
     
 

Elna Svenle
Elna Svenle är frilansande curator och konstskribent. Hon skriver bland annat för Dagens Nyheter. Elna flyttade till New York för första gången 2004. Under flera år delade hon sin tid mellan New York och Knislinge i Skåne där hon arbetade som curator på Wanås Konst. Idag bor Elna i New York på heltid. Hon har en fil.kand. i konstvetenskap från Lunds universitet och en Master i Curating Contemporary Art från Royal College of Art i London.
 
     
 

Daniel Werkmäster
Daniel Werkmäster är konstvetare, sedan 10 år chef för Norrtälje konsthall, och har en inriktning på nordisk samtidskonst men besitter också stora kunskaper om konsthistorien. Han har på resor med Norrtälje konsthalls vänner exempelvis besökt Berlin, Paris, Rom, Barcelona och Prag.
Mer på
www.norrtalje.se

 
     
 

Lars Westman
Jag är journalist och författare med ett halvt sekel på Tidningen Vi bakom mig och en massa böcker i spannet mellan sådana skenbart disparata storheter som Selma Lagerlöf och Frank Sinatra. En gång skrev jag mycket om Stockholms Skärgård, tills man började kalla mig Skärgårdsförfattare. Då skrev jag en bok om Medelhavet och Fenicierna som lärde oss segla. Samlar på öar. Favoritstad: Barcelona som jag skrev en bok om för länge sedan.
Läs mer på
larswestman.viwebben.se/

 
     
 

Fredrik Zimmerdahl
Fredrik Zimmerdahl är antikhandlare med 1900-talet som specialitet. Sedan 1996 driver han Zimmerdahl Antiques & 20th Century Design i Lund och var först i Sverige med att sälja antikviteter över internet. Han har studerat konstvetenskap och etnologi vid Lunds Universitet.
Han kom då att speciellt intresserar sig för det banbrytande formspråk inom jugend och modernism som utvecklades i staden vid förra sekelskiftets och på det tidiga 1900-talet.
Fredrik är medlem av Sveriges konst- och antikhandlareförening och har bland annat medverkat i SVT som antikexpert. Fredrik är medlem av Sveriges konst- och antikhandlareförening och har bland annat medverkat i SVT som antikexpert.
Mer om Fredrik på
www.zimmerdahl.se

 

 
     
 

Lasse Åberg
Jag är grafisk formgivare, ibland skådespelare, ibland författare, ibland musiker samt stolt Albert Engström pristagare. Mina mest kända alteregon är Stig-Helmer Olsson och Trazan Apansson. Familjen kan stoltsera med ett eget ”Åbergs Museum”. Där visar vi en samling högklassig konst, serieoriginal och Disneyana.

 
         
 
www.abergsmuseum.se

www.abergsshop.se
   
     

 

   
 
 
Design by: art.sehn