0739843325 info@herodotos.se

Herodotos resor upphör med sin verksamhet. 

Herodotos i siffror 2010-2020: 

kontinenter

ciceroner

städer

resenärer

länder

%

nöjda resenärer

Uppgiften är baserad på det faktiska antalet klagomål som framförs efter avslutad resa och avrundad nedåt till helt procenttal.

Share This